Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

VII KAPITUŁA WICEPROWINCJI MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W dniach 17-19 lipca 2021 roku, w Ząbkowicach Śląskich, odbywała się VII Kapituła Wiceprowincji MatkI Bożej Częstochowskiej, Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św.Pawła od Krzyża. Fundamentem duchowym spotkania kapitularnego, było zatrzymanie się nad istotą Memoria Passionis na drodze świętosći i w odpowiedziach na wyzwania Zgromadzenia, Kościoła i Świata. Kazdy dzień, poprzedzony Eucharystią rozpoczynał kolejny etap budowania pasjonistowskiej rzeczywistości i wdzięczności za dar powołania i obecności Pasjonistek św.Pawła od Krzyża w Polsce. Wspólna modlitwa adoracyjna, siostrzana radość, duchowa obecność Marii Magdaleny Frescobaldi-Capponi i św.Pawła od Krzyża, czyniły z nas "nowy zaczyn.

Podczas Kapituły, został wybrany Nowy Zarząd Wiceprowincji, na lata 2021-2025
 
Przełożona Wiceprowincji- s.Monika Nakielska CP
I Radna- s.Katarzyna Świderek CP
II Radna - s.Katarzyna Grunwald CP
III Radna- s.Nina Mrwicka CP
IV Radna- s.Marta Skowrońska CP


 
Dziękujemy poprzedniej Radzie Wiceprowincji, za każde dobro jakie wypłynęło ze służby i dyspozycyjności serca  Sióstr: za każde świadectwo wielkości pasjonistowskiego powołania, po dar z siebie...
 
Niech ten błogoslawiony czas VII Kapituły, nieustannie przynosi owoce...
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża