Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Formacja

Formacja początkowa ma wielkie znaczenie w życiu osoby, która dobrowolnie zdecydowała się odpowiedzieć „tak” na powołanie Pana w życiu konsekrowanym.

 
Formacja w naszym Zgromadzeniu, jest złożona z następujących po sobie  etapów,.
               
Rozpoznanie powołaniowe – Aspirantat

Jest to pierwszy etap, który prowadzi młodą osobę do weryfikacji swojego projektu życia w konkrecie doświadczenia, aby być pewną posiadania wymaganych predyspozycji dla życia pasjonistowskiego w naszym Zgromadzeniu. Także Zgromadzenie ma za zadanie weryfikację jej przydatności. Kiedy dojrzeje decyzja do skierowania się ku życiu konsekrowanemu w naszym Zgromadzeniu, zostaje zaofiarowana młodej osobie możliwość pierwszego spotkania z charyzmatem Zgromadzenia we wspólnocie. Po odpowiednim czasie doświadczenia i konfrontacji, jeśli zostanie uznana za przydatną przez Odpowiedzialną za animację powołaniową i kompetentną Przełożoną, może zacząć swoją drogę formacyjną, która pomoże jej w coraz lepszym wyklarowaniu swojego powołania i do powzięcia wolnej i odpowiedzialnej decyzji.
Czas aspirantatu jest uwarunkowany od osobistej drogi kandydatki.


Prenowicjat / postulat
Po czasie aspirantatu, młoda osoba, która pragnie kontynuować swoją drogę i została uznana za przydatną,  prośbę o rozpoczęcie prenowicjatu czyli postulatu. Doświadczenie powołaniowe przyjmuje styl coraz większego zaangażowania ludzkiego, chrześcijańskiego i zgromadzeniowego. Młoda osoba pogłębia powołanie Boże, towarzyszy się jej w drodze poznania siebie i własnej historii i wspomaga w dokonaniu w sposób stopniowy i zdecydowany ewangelicznego wyboru Chrystusa w misji Zgromadzenia.
Czas trwania tego etapu, jest zależny od  osobistej drogi postulantki


Nowicjat
Nowicjat jest okresem prawdziwej inicjacji do pasjonistowskiego życia zakonnego. Młoda osoba doświadcza, do czego prowadzi życie jako Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża w świetle memoria passionis, która łączy rady ewangeliczne i  życie wspólnotowe stanowiących źródło misji.
Z pomocą formatorki i wspólnoty, nowicjuszka dochodzi do głębszego doświadczenia powołaniowego Założycielki Marii Magdaleny i św. Pawła od Krzyża i uwewnętrznia ewangeliczne wartości pasjonistowskie.
Trwa dwa lata. Pierwszy rok jest rokiem kanonicznym, natomiast drugi rok nowicjatu-czasem apostolskiego doświadczenia
 
Juniorat
Bezpośrednie przygotowanie do ślubów wieczystych. Obejmuje okres czasowych ślubów, który waha się od 5 do 9 lat. Ma na celu przygotowanie osoby do definitywnego wyboru Chrystusa Ukrzyżowanego w Zgromadzeniu, w służbie misji w Kościele.
 
 
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża