Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Ogłoszenia

17 marca 2021
Zapytanie ofertowe na prace polegające na  Zwiększeniu efektywności energetycznej budynku w Siedlcach ul. Grabowa 16-18 przez Dom zakonny Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Siedlcach.
Wyniki: wpłynęło 5 ofert. Jedna oferta została odrzucona ze względu na braki...
25 luty 2021
Zapytanie ofertowe na prace polegające na  Zwiększeniu efektywności energetycznej budynku w Siedlcach ul. Grabowa 16-18 przez Dom zakonny Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Siedlcach.

W zapytaniu ofertowym, w wyniku błędu literowego, nieprawidłowo podany został termin...
7 listopada 2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamienieckiej 25A w Warszawie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, w...
10 lipca 2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grabowej 16/18 w Siedlcach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...
7 sierpnia 2019
Dnia 01.08.2019 roku upłynął termin składania ofert. Wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnił kryteria zapytania ofertowego. Wykonawca został wyłoniony: Res Energy BGW sp. z o.o.
15 lipca 2019
Zapytanie ofertowe na prace polegające na Zwiększeniu efektywności energetycznej budynku w Przasnyszu, ul. Stawki 6 przez Dom zakonny Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Przasnyszu
5 lipca 2019
Dnia 04.06.2019 roku upłynął termin składania ofert. Wpłynęła jedna oferta. Oferent nie spełnił kryteriów zapytania ofertowego. Wykonawca nie został wyłoniony.
20 maja 2019
Zapytanie ofertowe na prace polegające na Zwiększeniu efektywności energetycznej budynku w Przasnyszu, ul. Stawki 6 przez Dom zakonny Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Przasnyszu.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża