Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Okno życia w Kutnie

Okno życia w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego
Takie okno matka może otworzyć z zewnątrz. W środku jest miejsce na pozostawienie niemowlęcia. Zamontowane jest tam ogrzewanie oraz wentylacja. Po otwarciu okna uruchamiana jest sygnalizacja, która dyskretnie i bezpiecznie wzywa znajdujące się w pobliżu Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża. Pozostawiony noworodek znajduje się w inkubatorze do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Dziecko przechodzi badania w szpitalu, a następnie kierowane jest do pogotowia rodzinnego. Dzieci z takiego okna mają szansę prędko trafić do adopcji, a w czasie okresu trwania procedury adopcyjnej przebywają już u nowej rodziny co zapobiega chorobie sierocej.

Komu ma służyć okno życia?

  • Okno życia może być alternatywą dla matki, która chciałaby dokonać aborcji.
  • Rozwiązaniem trudnej sytuacji dla kobiety, która wstydzi się swego błogosławionego stanu – jest ona dla niej ciężarem, a nie błogosławieństwem - nie chce jednak zabijać poczętego w niej nowego życia.
  • Rozwiązaniem w sytuacji pewnego napiętnowania społecznego, gdy kobieta oczekująca potomstwa nie znajduje akceptacji w najbliższym środowisku, co zmusza ją do porzucenia dziecka.
  • Okno Życia jest bezpieczną sytuacją dla dziecka, które matka chciałaby porzucić w ustronnym miejscu narażając jego życie.
  • Drogą wyjścia dla matki, której brakuje odwagi, aby po urodzeniu pozostawić „niechciane” dziecko w szpitalu.
  • Miejscem ochrony życia dla dziecka narodzonego poza szpitalem, z ciąży ukrywanej.

Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża