Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Świecka Wspólnota Pasjonistowska

Świecka Wspólnota Pasjonistowska powstała jako odpowiedź na oczekiwania niektórych wiernych, którzy w powołaniu osób świeckich pragnęli żyć charyzmatem i duchowością pasjonistowską według doświadczenia i nauczania Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi i na wzór św. Pawła od Krzyża, założyciela Rodziny Pasjonistowskiej.
 
Celem Świeckiej Wspolnoty Pasjonistowskiej jest pomoc członkom w realizacji ich powołania chrześcijańskiego i wezwania do świętości w świetle żywej i wdzięcznej pamiątki męki Jezusa i boleści Matki Najświętszej w perspektywie charyzmatycznej Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, w komunii z Rodziną Pasjonistowską.
 
W tym celu członkowie ŚWP zobowiązują się do:
  • czynienia memoria passionis sercem własnej egzystencji oraz propagowania jej żywej i wdzięcznej pamiątki poprzez modlitwę i działanie;
  • wcielania we własne życie wartości kultury pasjonistowskiej, co jest szczególnym sposobem przeżywania własnego chrześcijańskiego powołania do świętości w świecie, w rodzinie i w pracy;
  • przyjęcia Matki Bożej Bolesnej jako Matki, Mistrzyni i Przewodniczki oraz naśladowania Jej posłuszeństwa względem Planu Bożego;
  • dawania świadectwa życia w komunii między sobą, ze Zgromadzeniem Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża i z całą Rodziną Pasjonistowską;
  • współpracy w misji wychowawczo-ewangelizacyjnej Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w duchu “doprowadzania dusz” do Chrystusa;
  • dzielenia zapału misyjnego poprzez modlitwę, apostolat i solidarność.
 
Członkami ŚWP mogą być kobiety i mężczyźni, młodzież i całe rodziny, którzy wykazują zrozumienie ideałów charyzmatu, duchowości i misji Zgromadzenia, są świadomi wymagań z nich płynących oraz wykazują gotowość wzrastania w tożsamości pasjonistowskich osób świeckich, niosących w świat charyzmat Marii Magdaleny.
 
 
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża