Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

O Zgromadzeniu

Nasze Zgromadzenie, wrażliwe na sytuację historyczną i moralną w danym czasie, poświęca się wychowaniu dzieci i młodzieży zwracając jednak szczególną uwagę na dziewczęta zagubione, wykorzystane lub taką sytuacją zagrożone. Pomagamy im odnaleźć godność dziecka Bożego, odkryć miłość Chrystusa względem każdej z nich oraz przygotowujemy do dokonywania życiowych wyborów. Nasza praca apostolska ma charakter prewencyjno - resocjalizacyjny. 

Jesteśmy na wszystkich kontynentach w prawie trzydziestu krajach świata, m. in. we Włoszech, w Brazylii, Kongo, Indiach, Indonezji, Kolumbii, Korei, Bułgarii na Filipinach, Kubie....
 
Do Polski pierwsze siostry przybyły w roku 1990. W naszym kraju prowadzimy przedszkola, szkołę podstawową, modlitewne oraz muzyczne grupy dziecięce i młodzieżowe, pracujemy w świetlicach terapeutycznych, przy parafiach, uczymy katechezy we wszystkich typach szkół, jesteśmy organistkami.Utwór zawarty w filmie jest autorstwa Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża