Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU :


Cieszmy się i weselmy.
SŁOWO BOŻE:
“ Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. W ten sposób będziecie mogli ssać aż do nasycenia
z piersi jej pociech” (Por. Iz 66, 10-11).
SŁOWA S. CROCIFISSY TOGNONI:
„Bóg czyni wszystko dla naszego większego dobra!” (z listu do S. Pii, 27.01.1867).
„Wygląda na to, że Bóg chce nas tam, w Signa. Z Tobą udam się tam chętnie.” (z listu do S . Pii, 18.03.1867).
MY, W DUCHU REAKTYWACJI:
Panie, Ty podtrzymujesz nas łaską swojej pociechy
i pozwalasz nam się radować, jak Siostrze Crocifissie i Siostrze Pii,
kiedy przywracały do życia nasze Zgromadzenie w Signa.
Dziękujemy Ci Panie za dar tych Sióstr,
za to, że ofiarowały się wraz z Tobą dla Zgromadzenia
i odrodziły nas do życia pasjonistowskiego
ogniem wyrzeczenia i miłości.
Ich poświęcenie jeszcze dziś
pomaga nam budować szczęście własne, wielu braci i sióstr.
Pomóż nam, Panie, za ich przykładem,
postępować jak dzieci światłości
wydając owoce miłości i sprawiedliwości.
Pomóż nam stawać się solą ziemi i światłem świata,
ludźmi radości i błogosławieństwa, niosącymi nadzieję.
Niech wszystkie nasze wspólnoty cieszą się i radują
"...modląc się, pracując i przebywając razem…".
(por.: list do S. Pii, 2.02. 1867r.)
Żyć w komunii i pracować "razem" dla Królestwa Bożego, to wspólna radość. Będziemy się starać w tym tygodniu:
• Czynić wobec każdej osoby we wspólnocie (rodzinie, pracy) gesty wdzięczności
• Wychwalać Boga i dziękować Mu za dar osób Reaktywacji
• Zatrzymać się nad tematem, jakimi chcemy być i co robić, by być błogosławieństwem dla przyszłych pokoleń.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża